Šiame gyvenime mes esame ne tam, kad tiesiog užimtume vietą arba būtume kitų gyvenimų stebėtojai. Visi mes sujungti tarpusavyje: mus supančių žmonių buvimas šalia ir jų sprendimai, keičia mūsų gyvenimą. Kiekvienas žmogus vienaip ar kitaip įspausdamas savo gyvenimo pėdą ir kiekvienas laikmetis spalvina mūsų kaimo istoriją įvairiaspalvėmis spalvomis. Gal dėl to kalta lemtis, kuri netikėtai ima ir suskliaudžia savo sparnus, kiekvienam surasdama gyvenimo vietą ir žmones. Gyvendami pasineriame į nerimasties, pilnatvės ieškojimo ir atradimų tėkmę.

             Biliūnuose likvidavus vienintelę veikusią veislininkystės įmonę, kaimui likus be jokio visuomeninio pastato ir vietos žmonių sueigoms, biliūniškiai nepaliko kaimo ir savų gyvenimų tuštumoje. 2007 m. kovo 13 d. Kiečių, Volų, Užšaltuonio ir Biliūnų kaimų gyventojai įkūrė Biliūnų kaimo bendruomenę, į savo veiklą įtraukdami 37 narius, t. y. 95 % vietos gyventojų.       

Tikra ir matoma tiesa, kad rankų darbštumas ir širdies šiluma privertė Biliūnus žydėti. Kaip žmogaus, taip ir bendruomenės gyvenimas skaičiuojamas ne tik metais, bet ir nuveiktais darbais. Bendruomenė aktyviai dalyvauja  projektinėje veikloje, kurių pagalba įsirengėme bendruomenės namus, surengta įvairia tematika renginių, pasisemta gerosios patirties Mažeikių, Skuodo, Klaipėdos, Šilalės, Biržų, Marijampolės, Vilkaviškio rajonų kaimų bendruomenėse. Artimiausiu metu prie daugiabučių namų bus naujai sutvarkytos mašinų stovėjimo aikštelės, įrengti takeliai, apšvietimas, pastatyti suoleliai, šiukšliadėžės, įrengti gėlynai. Įgyvendinus šį projektą, tai bus gražiausia ir patraukliausia kaimo vietovė, kuri bus pritaikyta ne tik poilsiui, bet ir bendruomenės renginiams.

Bendruomenės pastangomis buvo pastatyta nuoroda į Biliūnų kaimą, prie miesto trasos prijungtas vandentiekis, veikia vietiniai nuotekų valymo įrenginiai.

Kasmet pavasarį ir rudenį organizuojamos aplinkos tvarkymo ir medelių sodinimo talkos neatpažįstamai pakeitė Biliūnų kaimo vaizdą.

Bendruomeninės patirties ir išminties semiamės bendraudami ir bendradarbiaudami, dalyvaudami įvairiuose mokymuose.

Bendruomenė domisi savo kaimo istorija, didžiuojasi gyvendama šalia dviejų architektūrinių paminklų – Biliūnų dvaro ir Volų gynybinės sienos, kuria savo tradicijas, švenčia įvairias šventes, garsėja ir sutraukia daug dalyvių kasmet gegužės mėnesį per patį gamtos žydėjimą švenčiama „Kaštonų žydėjimo“ švente.  

Biliūnų kaimo bendruomenė deramai atstovauja savo kraštui aktyviai dalyvaudama kitų kaimų bendruomenių, seniūnijos, rajono ir respublikiniuose renginiuose, yra Lietuvos kaimo tinklo, Raseinių vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ ir Raseinių kaimų bendruomenės sąjungos narė. Už aktyvią visuomeninę veiklą Biliūnų kaimo bendruomenė apdovanota Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministerijos, Raseinių r. savivaldybės mero, Raseinių r. kaimų bendruomenės sąjungos, Raseinių r. vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“, Girkalnio seniūnijos, kitų bendruomenių padėkomis, „Skaitlingiausios bendruomenės“ ir „Kaimyniškiausio kaimyno“ nominacijomis , įvairiais įsteigtais prizais. Apie bendruomenės veiklą ne  kartą rašė rajoninė ir respublikinė spauda, paruošti keli reportažai per Lietuvos ryto TV ir Lietuvos radiją.

Visa, ką kasdien kartu nuveikiame, pamatome, suprantame, išgyvename yra nugyvento laiko dovana mums. Tai – tarsi papildomas kraitis į mūsų patyrimo skrynią. Gyvendami arti vieni kitų  turime galimybę kasdien atidžiau įsiklausyti, įsižiūrėti į visa, kas vyksta aplink mus, žinoti kas kokiais rūpesčiais gyvena. Kaip ir dera mažo kaimo bendruomenei saugojame vieni kitus, ištiesiame pagalbos ranką skaudžiose gyvenimo valandose bei bėdose, dalinamės išmintimi, tyliu gerumu, deramu patarimu, mokomės nuovokumo nesuklysti ir neužgauti.

 

 

Biliūnų vieškelio pakraščiu, ramiu žingsniu vaikštome mes – šios žemės šeimininkai. Pamažu, tarsi nieko nežinodami apie nerimą, amžiną laiko trūkumą. Einame kaip pats gyvenimas, kaip laikas, kaip amžinybė, kokią ir norėtume ją čia palikti. Eidami tarsi niekada nemąstome, nesveriame ir nesisielojame, kad šis vieškelis – vienintelis, pagrindinis ir kasdienis kelias į Biliūnus. Nuo atėjimo čia iki dabar. Ir galbūt „ant visados“.

 

Mes tiesiog laimingi viskuo, kas aplinkui mus. Laimingi turėdami paprastus, bet prasmingus savo gyvenimo siekius, materializuodami juos į bendruomenės tikslus:

  • spręsti bendruomenės problemas, atstovauti ją seniūnijoje, rajone ir respublikoje,
  • skatinti kartų bendravimą,
  • ugdyti kaimo žmonių atsakomybės jausmą, aktyvumą, bendruomeniškumą ir savarankiškumą, sprendžiant kaimo problemas,
  • plėtoti kaimo tradicijų puoselėjimą, kultūrinio ir socialinio gyvenimo vystymą, organizuoti įvairius renginius,
  • dalyvauti įvairių programų konkursuose, projektinėje veikloje.

Pasakojame apie biliūniškių ėjimą tuo vieškeliu, sąmoningai neminėdami bendruomenės. Mums tai, tiesiog savaime suprantama, nes išskirtinis mūsų bendruomenės bruožas – visų kaimo gyventojų priklausymas bendruomenei ir jų draugiškumas. Mes nesakom „čia mano ar ne mano“ mes sakom „čia mūsų“. Tai sakydami turime omenyje pagalbą vienas kitam darbuose ir bėdose, gražių kaimo tradicijų kūrimą ir kraštovaizdžio puoselėjimą. Ir per tą „mūsų“ išsisprendusią, kituose kaimuose prie daugiabučių namų tebeegzistuojančią didelę problemą – valstybinės žemės prižiūrėjimą. Didžiulę teritoriją savanoriškai savo lėšomis ir priemonėmis  prižiūri šių namų gyventojai. Tarp žmonių gyvenantis „mūsų“ pasitinka kiekvieną atvykstantį svečią ir daugeliui sukelia nuostabą, kad „Biliūnų bendruomenės“ iškaba kabo ne prie bendruomenės namų, o kaimo viduryje, pagal vieškelį, kuris pilnas mūsų gyvenimo dvasios ir bendruomeninės veiklos. Būtent vieškelis bendruomenę suvienijo pirmoje kaimo tvarkymo talkoje – kaštonų alėjos atsodinime. Todėl neatsitiktinai Biliūnų kaimo bendruomenės vėliavoje, kaip išskirtinis kaimo simbolis, pavaizduota kaštonų šakelė.

Bendruomenės sumanymas 2012 metais įamžinti Biliūnų vietovės rašytiniuose šaltiniuose paminėjimo 420 metų jubiliejų, papuošė Biliūnus įspūdinga ąžuolinė skulptūra. Mecenato Arvydo Bartkevičiaus dėka viešoji erdvė prie daugiabučių namų tapo skulptūrų parkeliu, kuriame  puikuojasi tautodailininko D. Janušauskio  darbai. Tačiau Biliūnus puošia ne tik graži aplinka, bet ją puoselėjantys žmonės.

Bendraukime!