ruduo

Derlingas ruduo Biliūnuose

Kai esi toks protingas, tuomet žinai atsakymus, į visus klausimus, o kai žinai visus atsakymus, nebelieka vietos svajonėms. Kai neturi svajonių, nebėra ko daugiau laukti, nes svajonės yra tikslai.
Kiekvienas sumanymas prasideda svajonėmis, o sumanymo virsmas realybe visuomet lydimas ilgo ir varginančio darbo. Nepaisant pasaulinės Covid – 19 pandemijos, kuri stipriai pakoregavus mūsų gyvenimus ir veiklas, džiaugiamės pagal „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ pateiktą paraišką, įgyvendintu projektu „Biliūnų viešosios erdvės atnaujinimas”, kuris padėjo įgyvendinti senas svajones bei prisidėjo prie gyvenamosios vietos patrauklumo, žinomumo ir lankomumo, 

Biliūnų kaimo bendruomenės viešosios erdvės infrastruktūros statinių funkcionalumo, estetinės išvaizdos, ilgaamžiškumo, bendruomenės sutelkimo, solidarumo bei tapatybės, pilietiškumo stiprinimo, socialinės atskirties mažinimo, asmeninių ir socialinių gebėjimų, kultūrinės ir švietėjiškos veiklos, kūrybiškumo, saviraiškos, išprusimo ugdymo. Talkų metu buvo perdažyti medinės infrastruktūros statiniai, atnaujinta viešojoje erdvėje esanti informacinė medžiaga, naujomis pakeistos Lietuvos trispalvė, istorinė ir Biliūnų kaimo bendruomenės vėliavos, pastatyta nauja ąžuolinė skulptūra „Diena ir naktis”, kurioje gėlių ir lapų fragmentai žymi Biliūnų pokyčius, tiksintis laikrodis – skaičiuoja iškilią istoriją nuo 1492 metų ir primena, kad labai svarbu niekada nesiliausi svajoti.