Kaštonų Respublika randasi centrinėje Biliūnų kaimo teritorijos dalyje, į kurią patenkama pravažiavus 700 m ilgio kaštonų alėją, pakeliui pasisveikinus su 131 kaštonu.

                      2007 m. kaštonų alėjos tvarkymo ir atsodinimo talka 95 % vietos gyventojų suvienijo į Biliūnų kaimo bendruomenę, kuri greitai rado savo identitetą – kaštonus. Neatsitiktinai bendruomenės vėliavoje pavaizduota kaštonų šakelė. Biliūniškės N. Dapkuvienės parašytas himnas ir apie kaštonus „ Ir Biliūnuose būna audrų, ir Biliūnuose būna pūgų. Jei audra – tai širdžių, jei pūga – tai žiedų, obelėlių ir kaštonų baltų.” Kaštonų Respublikos konvertuojama valiuta – kaštas, kurio vertė lygi 1 eurui. Visais metų laikais „Meilės medis” laukia  įsimylėjėlių.

                    Didelis įdirbis kaštonų tematika, vietos žmonių iniciatyvos, nors mūsų nuolatinai čia gyvenančių kiek per 20, siekis reprezentuoti savo krašto iškilią istoriją, ilgai gyventi bei  nepasenti,  2014 m. įkurta nepolitinė, vieša, lankoma, žaisminga, priklausoma tik nuo kaštonų Respublika. Rengiamos tradicinės Kaštonų žydėjimo šventės, su jų metu veikiančiomis ministerijomis bei įvairios edukacinės programos.

                               Biliūnų kaimo bendruomenės 2014.03.15 d. visuotinio susirinkimo protokolu Nr. 1 Kaštonų Respublikos prezidente išrinkta Vilma Račkauskienė. 

 

kastonu respublika

Kaštonų Respublikos himnas

Čia Biliūnuos parkai žali

Ir pušelės visai pakely.

Oš čia parkai, žaliuos

Ir pušelės siūbuos

Biliūnuos,  mūs mieluos Biliūnuos.

Priedainis

Ir Biliūnuose būna audrų,

Ir Biliūnuose būna pūgų.

Jei audra – tai širdžių,

Jei pūga – tai žiedų

Obelėlių ir kaštonų baltų.

 

Kai ištirps žiemužėlė balta

Ir laukai pasipuoš žaluma,

Mūs alėjoj ilgoj

Ims kaštonai žydėt

Žiedų žvakėm žalioj gegužėj.

 

Priedainis

Ir atbėgs vasarėlė basa,

Lyg mergaitė gėlėta skara.

Ir paukšteliai čiulbės,

Ir darželiai žydės,

Ir rasa sidabrinė žibės.

 

Priedainis

Čia eglutės apglėbę takus

Ir čiurlena upelis sraunus.

Čia žydriausias dangus

Ir saulutė šviesi

Koks tu mielas man kaimas esi.

 

Priedainis

 

Žodžių autorė Nijolė Dapkuvienė

Bendraukime!